Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Vallei - vijver- en moeraslandschap

Het vijver- en moeraslandschap is belangrijk voor een lange reeks van Europees te beschermen soorten en habitattypes waaronder:

  • de broedvogels Roerdomp, Woudaap, Porseleinhoen, Blauwborst en IJsvogel
  • andere vogelsoorten zoals Grote zilverreiger en Kleine zwaan;
  • vleermuizen waaronder Rosse vleermuis, Watervleermuis, Ruige dwergvleermuis en
  • waterhabitats in de voedselrijkere sfeer (3150).

De doelstellingen voor Porseleinhoen, Woudaapje en Roerdomp vereisen een oppervlakte moeraslandschap van in totaal 130-155 ha. Dit impliceert een toename met 67-82 ha.