Nauwe korfslak

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1437
Nauwe korfslak
Duingebieden
Duingebieden
Nauwe korfslak
=/↑

Behoud van vochtige duinmilieus. Laten liggen van dood hout en humeus materiaal op de plaatsen waar de soort levend werd aangetroffen.

Actuele populatie: onvoldoende gekend.
Behoud van de actuele populaties en van populaties op eventuele nieuwe vindplaatsen.