Nachtzwaluw

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1580
Nachtzwaluw
Zwarte Beek
Nachtzwaluw

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied met:

  • structuurrijke heidelandschap met een geleidelijke overgang naar open tot halfopen bossen, soortenrijke graslanden en rbb;
  • zandige ruimten en onbegroeide plekken;
  • beperkt aandeel verspreide bomen;
  • beperken van recreatieve verstoring tijdens broedseizoen.

8 kernpopulaties van > 30 broedparen Behoud tot lichte stijging van de kernpopulaties Deze doelstelling spoort samen met de oppervlakte doelstelling voor 4030, 2310, 2330 en behoeft géén extra leefgebied.