Nachtzwaluw

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1699
Nachtzwaluw
Mechelse Heide
Nachtzwaluw

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied met:
Structuurrijke heidelandschap met een geleidelijke overgang naar open tot halfopen bossen, soortenrijke graslanden en rbb.
Zandige ruimten en onbegroeide plekken
Beperkt aandeel verspreide bomen
Beperken van recreatieve verstoring tijdens broedseizoen

2 kernpopulaties van > 30 broedparen
Behoud tot lichte stijging van de kernpopulaties
Deze doelstelling spoort samen met de oppervlaktedoelstelling voor 4030, 2310, 2330 en behoeft géén extra leefgebied.