Lepelaar

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1433
Lepelaar
Duingebieden
Duingebieden
Lepelaar
=/↑

Behoud van kleine bosjes met hoge bomen in de nabijheid van het foerageergebied. Behoud van het foerageergebied, nl. ondiep visrijk water en beperking van verstoring.

Actuele populatie: In het Zwin broedden de laatste jaren gemiddeld 1 à 2 bp.
Voor deze soort wordt het behoud van de actuele broedaantallen met een mogelijke lokale vestiging van nieuwe broedgevallen vooropgesteld.