Kwak

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1647
Kwak
De Maten
Vijver- en moeraslandschap
Kwak

Deels gedekt met de realisatie van de kwaliteitsdoelstellingen voor roerdomp.

Additioneel bijzondere aandacht voor het behoud van de kwaliteit van het foerageergebied in de noordelijke cascade. Dit wil zeggen: de combinatie van riet, wilgenopslag en moerasbos dient behouden.

Behoud van het belang van het gebied voor doortrek.
Broedgevallen worden niet bij voorbaat uitgesloten maar er wordt hiervoor nu geen specifieke doelstelling vastgelegd. Indien dit zich zou voordoen, bv. in geval dat maatregelen van waterkwaliteitsverbetering en vijverbeheer ingevoerd worden, dient doelstelling voor deze soort herbekeken.