Kwak

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1432
Kwak
Duingebieden
Duingebieden
Kwak
=/↑

Behoud van kleine bosjes met hoge bomen in de nabijheid van het foerageergebied. Behoud en verbetering van het foerageergebied, nl. ondiep visrijk water en beperking van verstoring.

Actuele populatie: In het Zwin broedden de laatste jaren gemiddeld 10 bp.
Voor deze soort wordt het behoud van de actuele broedaantallen met een mogelijke lokale vestiging van nieuwe, wilde broedgevallen vooropgesteld..