Kruipend moerasscherm

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1444
Kruipend moerasscherm
Duingebieden
Duingebieden
Kruipend moerasscherm

Vochtige duinmilieus en geïnundeerde graslanden zijn van belang voor de instandhouding van deze soort.

Actuele populatie: 50-500 ind.
Uitbreiding van de actuele populaties in de Houtsaegerduinen (BE2500001-8) en het Hannecartbos (BE2500001-12) door gericht begrazingsbeheer en herstel hydrologie.