Krakeend

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1650
Krakeend
De Maten
Vijver- en moeraslandschap
Krakeend
=

Kwaliteitsdoelen gedekt middels gestelde doelen voor roerdomp, woudaapje, bruine kiekendief, blauwborst en kwak (Landschap: Vijver- en moeraslandschap).

Behoud populatiegrootte