Kluut

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1427
Kluut
Duingebieden
Duingebieden
Kluut

Behoud en herstel van natuurlijke, dynamische slikken en schorren met voldoende grote slikken en rustgebieden waar verstoring tot een minimum beperkt wordt.

Actuele populatie: SBZ-V ‘Westkust’: De laatste jaren een jaarlijks broedgeval in de Ijzermonding. In het kader van PINK werden 6 mogelijke broedgevallen in 2009 genoteerd (Provoost et al., 2010).
SBZ-V ‘Het Zwin’: De Kluut broedt tegenwoordig niet meer in het Zwin. In de periode 2000-2005 namen de aantallen in de polder (schorren van de Dievegatkreek en ter hoogte van het Oud Fort Isabella-buiten SBZ-H) toe, terwijl in het Zwin zelf de aantallen duidelijk afnamen.
In het SBZ-V ‘Westkust’ wordt geen populatie vooropgesteld.
Binnen het SBZ-V ‘Het Zwin’: populatie van minimaal 20-30 broedparen.