Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Kleine zwaan

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1563
Kleine zwaan
Polders
Kleine zwaan
=

Instandhouden van overwinteringsgebieden:

  • Lokaal oogstresten op akkers laten liggen in de winter
  • Voldoende goede waterkwaliteit in ondiepe wateren zodat zich weelderige onderwatervegetaties kunnen ontwikkelen
  • Beperken van menselijke verstoring op foerageer- en slaapplaatsen

Actueel: In het Meetjeslandse Krekengebied worden de laatste jaren maxima waargenomen van 350 tot 600 ex. In het SBZ-V Poldercomplex en Het Zwin is de soort veel zeldzamer, met onregelmatig voorkomen tot maximum een tiental exemplaren.
Doel: behoud van het seizoensgemiddelde in de SBZ-V Krekengebied