Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Kleine rietgans

maandag, 22 december, 2014 - 14:45
1621
Kleine rietgans
Polders
Kleine rietgans

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied:

 

  • Behoud van microreliëf in de poldergraslanden
  • Het tegengaan van versnippering van graslandcomplexen
  • Opwaardering van voor (water)vogels minderwaardige graslanden door aangepast beheer en/of inrichting
  • Behoud van grootschalig open polderlandschap (geen toename van bebouwing, bossen, houtkanten enz. in belangrijkste overwinteringsgebieden)
  • Beperken van menselijke verstoring.

 

Actueel: De laatste jaren wintermaxima van 30.000-40.000 ex. en seizoensgemiddelde van ca. 12.000 ex. in de volledige Oostkustpolders. Ca. 75% daarvan bevond zich binnen het SBZ-V Poldercomplex.
Doel: behoud van een seizoensgemiddelde van 12.000 ex [*]. Dit impliceert minimaal het behoud van een graslandareaal van 11.600 ha waarvan 8.000-10.000 ha permanent grasland of weilandcomplex met veel sloten en/of microreliëf in de Oostkustpolders.

*] Dit is een gemiddeld aantal over de maanden oktober tot en met maart.