Kleine modderkruiper

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1696
Kleine modderkruiper
Zeeschelde (SIGMA)
Kleine modderkruiper

Voldoende tot goede staat van instandhouding. Streven naar een verbetering van de waterkwaliteit (traagstromende wateren) en een toename van de waterplantenvegetatie.

Behoud van de huidige populaties en areaal, met een mogelijke toename.