Kleine modderkruiper

dinsdag, 29 april, 2014 - 11:03
1187
Kleine modderkruiper
Zandleemstreek
Kleine modderkruiper

Voldoende tot goede staat van instandhouding. Streven naar een verbetering van de waterkwaliteit (traag stromende wateren) en een toename van de waterplantenvegetatie.

=/↑

Doel: Behoud van de huidige populaties en areaal, met een mogelijke toename.