Kamsalamander

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1151
Kamsalamander
Zoniënwoud
Zoniënwoud
Kamsalamander

Uitbreiding en optimalisatie van het leefgebied zowel water- als landhabitat. Door habitatverbetering van 3150 en door aanleg of uitbreiding van boszomen en natte ruigten (6430) in de buurt van het waterhabitat.

Versterken van de bestaande populatie(s) (Streefcijfer min. 20- 50 adulte dieren per populatie).