Kamsalamander

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1135
Kamsalamander
Jekervallei
Kamsalamander

Voldoende tot goede staat van instandhouding. Streven naar een voldoende tot goede habitatkwaliteit:

  • Terugdringen eutrofiëring, verwijderen vis, aanwezigheid ondergedoken vegetatie;
  • Landhabitat: kleinschalig landschap met opgaande vegetatie in nabijheid van waterhabitat;
  • Opheffen migratiebarrières (aanleg verbindingsgebieden);
  • Aanleg of herstel van diepe poelen die niet droogvallen in de zomer in de nabijheid van bestaande populaties.

Uitbouw van populatie in goede staat van instandhouding (>50 adulte exemplaren en voortplanting) in deelgebied 6-De Kevie.