Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Kamsalamander

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1127
Kamsalamander
Jekervallei
Kamsalamander

Voldoende tot goede staat van instandhouding. Streven naar een voldoende tot goede habitatkwaliteit:

  • Terugdringen eutrofiëring, verwijderen vis, aanwezigheid ondergedoken vegetatie
  • Landhabitat kleinschalige structuren met bosjes, ruigtevegetaties en houtwallen op een afstand tot 300 à 500 m van de waterhabitats
  • Opheffen migratiebarrières (aanleg verbindingsgebieden)
  • Aanleg of herstel van diepe poelen die niet droogvallen in de zomer in de nabijheid van bestaande populaties.

De aanleg van poelen mag niet conflicteren met voorgestelde graslanddoelen. Er mag geen negatieve invloed zijn op de vereiste hydrologie en overige abiotische voorwaarden zodat potenties voor schraalgraslanden optimaal benut kunnen worden en blijven in dit essentieel gebied voor blauwgrasland in Vlaanderen.

Uitbouw van een populatie van 20-50 adulte dieren en jaarlijkse voortplanting, gelegen op minder dan 2 km afstand van omliggende populaties, in deelgebied 7-Pomperik-Dorpsbeemden (kolonisatie vanuit de populatie aan de Dauteweijers is mogelijk).