Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Kamsalamander

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1714
Kamsalamander
Mechelse Heide
Kamsalamander

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied , bestaande uit:
waterbiotoop is visvrij en heeft een mesotrofe waterkwaliteit waarbij 50-75% van het waterlichaam een ondergedoken of drijvende vegetatie heeft
behoud en versterken van kleinschalig landschap
aansluiting van landbiotoop bij voortplantingsbiotopen

Actueel aanwezig in de omgeving van het vennencomplex van Dilsen-Stokkem.
Einddoel: creëren van een duurzame populatie van >50 adulte dieren en >50 larven of eieren op minstens 3 voortplantingspoelen waartussen uitwisseling mogelijk is.