Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Kamsalamander

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1591
Kamsalamander
Turnhouts vennengebied
Moeraslandschap - BE21000024
Kamsalamander

De voortplantingsplaatsen zijn poelen, vijvers, kleigroeven, relatief voedselrijke vennen en andere plassen met een neutrale pH. Het leefgebied wordt gekenmerkt door een hoge diversiteit aan biotopen.
Globaal wordt een voldoende tot goede lokale SVI beoogd door verbeteren van de habitatkwaliteit van de huidige leefomgeving:

  • voldoende waterpartijen
  • verzekeren neutrale pH
  • tegengaan beschaduwing
  • weinig tot geen predatie door vissen
  • 10-50% ondergedoken of drijvende waterplanten
  • nabijheid van geschikt landbiotoop

Toename van de huidige populaties, door verbetering van de kwaliteit van het leefgebied via bijkomende aanleg van een functioneel netwerk van poelen (zowel in SBZ-V als SBZ-H). Per populatie wordt gestreefd naar 20-50 adulte dieren die zich in één (>250 m2) of meerdere (3-5,