Kamsalamander

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1284
Kamsalamander
Grote Nete
Valleilandschap
Kamsalamander

  • Natuurlijke visstand en goede waterkwaliteit in de plassen.
  • Aanleg van een cluster van drie nieuwe permanent waterhoudende poelen van verschillende diepte in het oosten van de Langdonken.
  • Kleinschalig landschap met opgaande vegetatie in de buurt van de waterhabitat.
  • Geen migratiebarrières tussen land- en waterhabitat.

Versterking van de populatie in de Langdonken tot een relatieve populatiegrootte van minstens 50 adulte individuen. Deze doelstelling spoort samen met de tot doel gestelde kwaliteitsverbetering van habitattype 3150.