Kamsalamander

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1220
Kamsalamander
Schietvelden
Kamsalamander

Verbeteren van de habitatkwaliteit van de huidige leefomgeving door geleidelijk openkappen van de oeverzones. Herstel van extensief weidelandschap met poelen en houtkanten in de weidecomplexen van het Groot Schietveld. Bijkomende creatie van een functioneel netwerk van poelen (metapopulatie). De weilanden in het Marum zijn hiervoor aangewezen.

Toename van de huidige populatie, door toename van het leefgebied.