Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Kamsalamander

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1063
Kamsalamander
Maasvallei
Rivierlandschap
Kamsalamander

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied, bestaande uit

  • waterbiotoop met natuurlijke visstand en goede waterkwaliteit in de plassen
  • behoud en versterken van kleinschalig landschap met ruigtevegetaties (rbbhf), bloemrijke graslanden (rbbhu), struwelen (rbbsp), houtwallen, bosranden en braamstruwelen
  • aansluiting van landbiotoop bij voortplantingsbiotopen.

Actueel: aanwezig in deelgebied 9
Einddoel: creëren van twee duurzame populaties in Maaswinkel (Deelgebied 9) en Leut (Deelgebied 8) van elk >50 adulte dieren en >50 larven of eieren verdeeld over minstens 3-5 voortplantingspoelen die in verbinding staan met elkaar.