Ijsvogel

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1426
Ijsvogel
Demervallei
Vallei - waterlopen
IJsvogel

Verhogen kwaliteit leefgebied: betere waterkwaliteit; behoud van potentiële nestlocaties; geschikte natuurlijke oevers conform de doelstellingen van Ontwikkelingsplan Demer (Bekkenbeheerplan 2009); geen verstoring; plaatselijk (in de meeste natte bossen) laten liggen van omgewaaide bomen met wortelkluit.

Minstens behoud van actuele populatie (26-37 territoria).