Ijsvogel

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1649
Ijsvogel
De Maten
Vijver- en moeraslandschap
IJsvogel

Kwaliteitsdoelen gedekt middels gestelde doelen voor roerdomp, woudaapje, bruine kiekendief, blauwborst en kwak (Landschap: Vijver- en moeraslandschap).

Behoud populatiegrootte