Ijsvogel

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1318
Ijsvogel
Noord-Oost Limburg
Moeraslandschap
IJsvogel
=

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit

  • natuurlijke oevers met plaatselijk steile bij voorkeur zandige wanden
  • voldoende helder water
  • groot aanbod aan kleine vissen
  • geschikte foerageergebieden met visrijke waterhabitats
  • minimalisatie van verstoring

Minimaal behoud van de actuele populaties (30-35 BP). Een tijdelijke natuurlijke afname van de aantallen na strenge winters is aanvaardbaar.