Heikikker

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1340
Heikikker
Mangelbeek
Heikikker

Complex van geschikt water- en landhabitat in het heidelandschap en verbinding van de verschillende populaties.

4 populaties van minimaal 200 roepende mannetjes op respectievelijk Sonnisheide, het centrale vennencomplex, de bovenloop van de Abeek en het vennencomplex Turfven en Ruiterskuilen.

Deze doelstelling spoort samen met herstel van voedselarme vennen 3130, 3160 en vochtige/venige heide 4010, 7140_oli in het heidelandschap.