Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Heikikker

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1598
Heikikker
Kleine Nete
Heikikker

Oppervlakte aaneengesloten leefgebied per populatie > 100 ha met > 10 geschikte plassen (3130 e.a.).

  • Natuurlijke hydrologie met een hoge grondwaterstand.
  • pH 5-6

Bereiken van goede waterkwaliteit en bereiken van goede ecologische toestand van aanwezige vennen. Toename van het leefgebied zoals voorzien bij HT 3130 en HT 4010.

Behoud van de actuele populaties in de Ronde Put (deelgebied 5) en de Koemook (deelgebied 6) met toename van de aanwezige aantallen (> 200 roepende mannetjes).