Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Heikikker

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1597
Heikikker
Kleine Nete
Heikikker

Oppervlakte aaneengesloten leefgebied per populatie > 100 ha met > 10 geschikte plassen (3130 e.a.).

  • Bereiken van goede waterkwaliteit en bereiken van goede ecologische toestand van aanwezige vennen. Toename van het leefgebied zoals voorzien bij HT 3130 en HT 4010.
  • Natuurlijke hydrologie met een hoge grondwaterstand.
  • Vennen zonder beschaduwing en niet te verzuurd ifv ontwikkeling eieren

Behoud van de actuele populatie in Dg 1 met toename van de aanwezige aantallen (> 200 roepende mannetjes).
Creatie van een stapsteen in Dg 13 door het realiseren van de doelstellingen voor HT 4010 en voor Gladde slang.