Heikikker

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1240
Heikikker
Schietvelden
Heikikker

Kwalitatieve verbetering van de vennen: Tegengaan van verzuring van de vennen door het verder laten afnemen van verzurende deposities. Herstel van de natuurlijke oeverzones van de vennen. Opheffen migratiebarrières tussen populaties en tussen land- en waterhabitat.

Behoud tot stijging van de huidige populatie.