Grote zilverreiger

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1458
Grote zilverreiger
Polders
Grote zilverreiger
=

  • Instandhouden van ondiepe plassen met goede waterkwaliteit en goed ontwikkeld visbestand
  • Het garanderen van de nodige rust op slaapplaatsen en in foerageergebieden

Actueel: De soort foerageert regelmatig in het SBZ-V Poldercomplex, Het Zwin en Krekengebied, maar het gaat om slechts enkele exemplaren.
Doel: behoud van de populatiegemiddelden in de SBZ-V’s