Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Grauwe kiekendief

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1330
Grauwe kiekendief
Mangelbeek
Grauwe kiekendief

Goed ontwikkeld leefgebied, bestaande uit:

  • open landschap bestaande uit heide (4030, 4010), heischrale graslanden (6230_hn en 6230_hmo) omgeven door matrix van soortenrijke graslanden;
  • voldoende geschikte broedplaatsen en verbeteren van de voedselbeschikbaarheid;
  • behoud van oppervlakte historisch permanente graslanden en voeren verschralingsbeheer;

  • aanleg van duo en trioranden in de omliggende landbouwgronden gelegen binnen SBZ-V in de zone ten noorden van het Schietveld;
  • beperken van verstoring tijdens het broedseizoen.

Complex van 3 broedparen, in combinatie met het omliggende SBZ-V Militair domein en vallei van de Zwarte beek.