Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1264
Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger
Grote Nete
Boslandschap

  • Behoud, herstel en ontwikkeling van kleine landschapselementen (vooral bomenrijen en houtwallen) en een halfopen landschap.
  • Voldoende gemengde loofbossen en parken in de omgeving van de foerageergebieden.
  • Toename van het aantal (oude) bomen met holtes en spleten.

Instandhouding of indien mogelijke groei van de huidige populaties.