Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Gevlekte witsnuitlibel

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1673
Gevlekte witsnuitlibel
Zeeschelde (SIGMA)
IHD-Zeeschelde
Gevlekte witsnuitlibel

Streven naar een goede habitatkwaliteit.
Creëren van moerassen met aanwezigheid van mesotrofe verlandingsvegetaties en vegetaties van drijvende en ondergedoken waterplanten, zonder hoge visdichtheden en een afwisseling van open zonnige plaatsen en struwelen.
De doelen worden mede gerealiseerd in het kader van doelen voor habitattypes 3150 en 7140.

Aanwezigheid van minstens één leefbare kernpopulatie.