Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Duinpieper

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1329
Duinpieper
Mangelbeek
Duinpieper

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied met:

  • warme droge zandige open heidegebieden;
  • behoud pioniersstadia van duinen met ijle begroeiing;
  • beperken van verstoring tijdens broedseizoen.

Deze doelstelling spoort samen met herstel van landduinen – habitattypes 2310, 2330 en behoeft geen extra leefgebied.

Geen concreet populatiedoel.