Drijvende waterweegbree

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1627
Drijvende waterweegbree
Kleine Nete

Verbetering waterkwaliteit zoals geformuleerd bij HT 3130.
-afwezigheid van organisch sediment
-bestrijden van verwilderde exotische ganzensoorten.
-Lichtregime: maximaal 1/3 beschaduwd tot volle zon.
-Voldoende windwerking op standplaatsen

Herstel van recent verdwenen populaties en gepast beheer van spontaan gevestigde populaties.