Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Blauwe kiekendief

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1705
Blauwe kiekendief
Mechelse Heide
Blauwe kiekendief

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied (als wintergast) met grootschalig open heidelandschap met heide, laagveen, soortenrijke graslanden en voldoende voedselaanbod in de aangrenzende akkerreservaten.

2-5 als wintergast
Deze doelstelling vraagt geen extra leefgebied maar spoort samen met de doelen voor habitattypes van heide, laagveen en de overgangen naar de akkerreservaten .