Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Blauwe kiekendief

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1482
Blauwe kiekendief
Turnhouts vennengebied
Heidelandschap - BE21000024
Blauwe kiekendief

Behoud van het belang van het gebied voor doortrekkende en overwinterende watervogels (niet-broedvogels).
Blauwe kiekendief komt voor een brede keur aan open landschappen: wei- en akkerland, kapvlaktes, aanplantingen, moerasgebieden, heidevelden en venen.
Globaal wordt een voldoende tot goede lokale SVI beoogd door:

  • voldoende kwalitatief foerageergebied (waaronder heidevelden)
  • tegengaan van verdere versnippering van open ruimtegebieden in de SBZ
  • kwaliteit van de slaapplaats(en) behouden door het garanderen van voldoende rustgebieden
  • behoud van de openheid van overwinteringsgebieden.

De potenties voor blauwe kiekendief kunnen toenemen bij een verdere kwaliteitsverbetering van veen- en heideterreinen (bij uitbreiding de moerasgebieden), maar ook bij een toename van het voedselaanbod in aangrenzend, extensief cultuurlandschap met natte, schrale graslanden.

De soort overwintert jaarlijks in lage aantallen in het gebied. Behoud van doortrekkende en overwinterende aantallen.