Blauwborst

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1420
Blauwborst
Demervallei
Blauwborst
=

Minstens behoud van huidige kwaliteit leefgebied met specifiek beheer voor behoud en verbetering moeras- en rietvegetaties.

Behoud huidige populatiegrootte (146-170 broedparen).