Blauwborst

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1704
Blauwborst
Mechelse Heide
Blauwborst

De kwaliteitseisen van de soort zijn gedekt door de habitateisen van gevlekte witsnuitlibel en de habitattypes natte heide, venige heide en gagelstruweel.

Behoud populatiegrootte
De actuele populatiegrootte is niet gekend (kennislacune).