Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Bittervoorn

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1059
Bittervoorn
Maasvallei
Rivierlandschap
Bittervoorn

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied in een natuurlijk en dynamisch riviersysteem, oude rivierarmen en Maasplassen. Geen bijkomende kwaliteitsvereisten dan deze die eerder reeds werden gesteld voor habitattypes 3150, 3260 en 3270

Actueel: voorkomend in deelgebieden 11, 3, 6, 13
Geen extra oppervlakte leefgebied nodig maar wel verbetering van de kwaliteit van het leefgebied: goede waterkwaliteit met uitgestrekte zoetwatermosselvelden
Einddoel: Minimaal behoud van de bestaande populaties.