Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Bechsteins vleermuis

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1140
Bechsteins vleermuis
Taluds van het Albertkanaal
Bechsteins vleermuis
=/↑

Aan het kwaliteitsdoel van deze soort wordt beantwoord door de voorziene kwaliteitsverbetering voor de boshabitats (9120, 9160, 9190). Lijnvormige elementen zijn belangrijk als verbinding tussen foerageergebieden (structuurrijke bossen met een weelderige ondergroei). Een geschikt mantel-zoombeheer en kwalitatieve open plekken (graslandhabitats) zorgen voor een verrijking van het insectenaanbod.

Uitbouw van een populatie in de oude boskernen van deelgebied 5-Munsterbos, Bekembeemden, Noterbos.