Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
829
91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Kleine Nete
=

Behoud van de bestaande oppervlakte van 36 ha

Globaal wordt een voldoende tot goede SVI nagestreefd.

  • Verhogen van het aandeel dood hout en het aandeel sleutelsoorten.
  • Herstellen of in stand houden van lokale kwel.
  • Tegengaan eutrofiëring.

Grotendeels open bos, met veel lichtinval en een goed ontwikkelde kruidlaag en veel waterpartijen:

  • 10-15 % van de totale bosoppervlakte bestaat uit open plekken
  • geleidelijke overgangen bos-ruigte-grasland