9190 - Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten

dinsdag, 29 april, 2014 - 11:02
783
9190 - Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten
Heesbossen
(Droge) Loofbossen
+

Actueel 66 ha
Toename tot 170 ha, met als richtwaarde voor bosuitbreiding 16 ha. Deze toename wordt gerealiseerd in deelgebied 1 (De Hees), deelgebied 4 (Elsakker) en deelgebied 6 (Wortel-Kolonie). In deelgebieden 1 en 4 wordt gestreefd naar een aangesloten oppervlakte habitatwaardig bos van minstens 50 ha.

Globaal wordt een voldoende tot goede SVI nagestreefd. Belangrijkste doelen zijn: vermindering van de bedekking met exoten (vooral Rododendron, Amerikaans vogelkers en Amerikaanse eik ) tot een bedekking maximum 10% door het bestrijden van exoten; voldoende spontane verjonging van de naaldhoutbestanden.