Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

9130 - Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
551
9130 - Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum
Vlaamse Ardennen
+

Actueel: 1.081 ha
Doel: + 735 ha met een richtwaarde van 645 ha door bosuitbreiding tot een totale oppervlakte van 1816 ha.

Doel: zie doelen habitattype 9120.