9120_9190 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) en Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
782
9120_9190 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) en Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten
Heesbossen
(Droge) Loofbossen
+

Actueel 66 ha
Toename tot 170 ha, met als richtwaarde voor bosuitbreiding 16 ha. Deze toename wordt gerealiseerd in deelgebied 1 (De Hees), deelgebied 4 (Elsakker) en deelgebied 6 (Wortel-Kolonie). In deelgebieden 1 en 4 wordt gestreefd naar een aangesloten oppervlakte habitatwaardig bos van minstens 50 ha.

Globaal wordt een voldoende tot goede SVI nagestreefd. Belangrijkste doelen zijn:

  • vermindering van de bedekking met exoten tot maximum 10%;
  • voldoende aantal sleutelsoorten en voldoende bedekking van de sleutelsoorten;
  • voldoende hoeveelheid dood hout en oude bomen. Voorkomen van verruiging en vergrassing;
  • voldoende spontane verjonging van de naaldhoutbestanden.