9120_9190 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) en Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
716
9120_9190 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) en Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten
+

Actueel 165 ha
Toename met 114 ha waarvan een richtwaarde van 17 ha effectieve uitbreiding.
Einddoel: 279ha.

Preferentieel vergroten bestaande habitatvlekken tot minimum structuurareaal en waar mogelijk verbinden van habitatkernen.

Kwaliteitsvereisten zijn o.m.:

  • > 10 % dood hout en behoud staand dood hout voor domeinbossen en > 4 % voor de overige bossen
  • max 10 % invasieve exoten.