9120_9190 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) en Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
694
9120_9190 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) en Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten
Mangelbeek
+

Actueel: 57 ha.
Behoud actuele oppervlakte + 295 ha met een richtwaarde van 33 ha bosuitbreiding.
Einddoel: 353 ha.

Goed ontwikkelde zuurminnende eikenbossen met:

  • behoud oude bij voorkeur inheemse bomen (voor zwarte specht, vleermuizen);
  • voldoende structuurrijkdom;
  • streven naar ijle bossen met voldoende open plekken (voor nachtzwaluw, boomleeuwerik, wespendief, etc.) in aansluiting bij en rond de heidecomplexen ;
  • creëren van mantel-zoomvegetaties met de overgangen naar het open heidelandschap.