9120_9190 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) en Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
955
9120_9190 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) en Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten
Mechelse Heide
+

Actueel: 121 ha (9190) en 29 ha (9120)
Behoud actuele oppervlakte + 450 ha door omvorming.
Einddoel: 600 ha

Goed ontwikkelde zuurminnende eikbossen met:
behoud oude bij voorkeur inheemse bomen (voor zwarte specht, vleermuizen)
voldoende structuurrijkdom
streven naar ijle bossen met voldoende open plekken (voor nachtzwaluw, boomleeuwerik, wespendief, etc.) in aansluiting bij en rond de heidecomplexen
creëren van mantel-zoomvegetaties met de overgangen naar het open heidelandschap