9120_9190 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) en Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
894
9120_9190 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) en Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten
Zwarte Beek
Vallei van de Grote Nete
+

Actueel: 3 ha (9190: 1 ha en 9120: 2 ha)
Behoud actuele oppervlakte + toename van 27 ha door uitbreiding.
Einddoel: 30 ha

Goed ontwikkelde zuurminnende eikenbossen met:

  • behoud oude bij voorkeur inheemse loofbomen (voor zwarte specht, vleermuizen);
  • voldoende structuurrijkdom;
  • max. 10% invasieve exoten;
  • streven naar ijle bossen met voldoende open plekken (voor nachtzwaluw, boomleeuwerik, wespendief, etc.) in aansluiting bij en rond de heidecomplexen;
  • creëren van mantel-zoomvegetaties met de overgangen naar het open heidelandschap.