9120_9190 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) en Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
821
9120_9190 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) en Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten
Kleine Nete
+

Delen die SBZ-H en SBZ-V zijn: Actueel 77 ha + toename tot 654 ha, met als richtwaarde voor bosuitbreiding 124 ha.
Zuiver SBZ-V: Toename van de bestaande oppervlakte van 117 ha tot een totale oppervlakte van 817–917 ha door omvorming van 700–800 ha ten behoeve van wespendief, zwarte specht, boomleeuwerik en nachtzwaluw.
Minstens drie boskernen van elk groter dan 150 ha.

Globaal wordt een voldoende tot goede SVI nagestreefd. Belangrijkste doelen zijn:

  • Vermindering van het aandeel aan invasieve exoten tot maximum 10%.
  • Voldoende aantal sleutelsoorten en voldoende bedekking van de sleutelsoorten.
  • Voldoende hoeveelheid dood hout en oude bomen.
  • Voldoende spontane verjonging in oude naaldhoutbestanden.
  • Minstens drie boskernen (> 150 ha aaneengesloten bos) hebben een zeer groot aantal oude bomen en dik dood hout waar HT 9120 kan ontwikkelen.
  • 5-15 % van de totale bosoppervlakte bestaat uit open plekken en brede zandpaden.
  • structuurrijke mantel-zoom vegetaties
  • geleidelijke overgangen naar heidevegetaties.